...

โรงเรียนดงรักวิทยา ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนดงรักวิทยา ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑๗๐ คน คุณครู ๑๙ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙ อย่างเคร่งครัด
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 74 ครั้ง)