...

โรงเรียนบ้านเสกกอง เข้าเยี่ยมชม ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖
วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖
เวลา ๑๔.๐๐ น.
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
โรงเรียนบ้านเสกกอง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
จำนวน ๔๒ คน คุณครู ๘ คน
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ 
โดยปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙ อย่างเคร่งครัด
โดยมีนายกรภัทร์  สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม

(จำนวนผู้เข้าชม 103 ครั้ง)