...

โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก เข้าเยี่ยมชม ในวันเสาร์ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖
วันเสาร์ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
จากโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
ตำบลเวียงเหนือ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
จำนวน ๑๓๐ คน คุณครู ๑๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ 
โดยแบ่งการบรรยายนำชมออกเป็น ๕ กลุ่มย่อย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙
โดยมี
นายกรภัทร์  สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์
นางสาวอาภาภรณ์  เปล่งปลั่งศรี นักวิชาการวัฒนธรรม และ
พนักงานประจำห้องทุกคน ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม

(จำนวนผู้เข้าชม 145 ครั้ง)