...

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม เข้าเยี่ยมชม วันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖
วันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (จำนวน ๖ ห้อง)
จากโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวน ๒๐๐ คน คุณครู ๑๒ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ 
โดยแบ่งการบรรยายนำชมออกเป็น ๕ กลุ่มย่อย
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙
โดยมีเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์
ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม

(จำนวนผู้เข้าชม 81 ครั้ง)