...

กิจกรรม Cleaning Day ประจำวันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
วันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ร่วมกันทำความสะอาดและฆ่าเชื้อภายในห้องจัดแสดงและบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิท ๑๙
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 70 ครั้ง)