...

การ์แซน ขแมร สะเร็น
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์
ขอเสนอองค์ความรู้ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
เรื่อง "การ์แซน ขแมร สะเร็น" ประเพณีแต่งงานของชาติพันธุ์เขมร จังหวัดสุรินทร์
> พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์
เปิดให้เข้าชมวันพุธ – วันอาทิตย์
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ไม่มีค่าธรรมเนียมเข้าชม
เบอร์โทร : ๐ ๔๔๕๑ ๓๒๗๒, ๐ ๔๔๕๑ ๓๒๗๔
E-mail : surinmuseum@yahoo.com
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 3192 ครั้ง)