...

เปิดให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ถึง ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ เปิดให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ถึง ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น ๑,๐๙๑ คน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิท ๑๙ อย่างเคร่งครัด
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 33 ครั้ง)