...

ตัดสินการประกวดภาพถ่ายแต่งกายผ้าไทย ในงานไอยรา ผ้าไหม เทิดไท้พระพันปีหลวง
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมตัดสินการประกวดภาพถ่ายแต่งกายผ้าไทย ในงานไอยรา ผ้าไหม เทิดไท้พระพันปีหลวง
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เวลา ๑๐.๓๐ น.
นางอารีย์ ป้องสีดา วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมตัดสินการประกวดภาพถ่ายแต่งกายผ้าไทยในงาน ไอยรา ผ้าไหม เทิดไท้พระพันปีหลวง พร้อมด้วยประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ผู้แทนชมรมถ่ายภาพสมัครเล่นเมืองช้าง ผู้แทนพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ชั้น ๒ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 54 ครั้ง)