...

นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ รายวิชาสุรินทร์ศึกษา สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ รายวิชาสุรินทร์ศึกษา สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน ๕๖ คน อาจารย์จำนวน ๒ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙ อย่างเคร่งครัด โดยมีนายกรภัทร์ สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 135 ครั้ง)