...

กิจกรรม Cleaning Day วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ จัดกิจกรรม Cleaning Day โดยร่วมกันทำความสะอาดและฆ่าเชื้อภายในห้องจัดแสดงนิทรรศการและบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 121 ครั้ง)