...

พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

ประชาสัมพันธ์
ครบรอบ ๑๕๐ ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบชีวประวัติหลักธรรม คำสอน และปฏิปทาของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เพื่อน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติ 
โดยท่านสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.luangpumun.dra.go.th

(จำนวนผู้เข้าชม 778 ครั้ง)