...

คุณรุ้งตะวัน โอชา

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 คุณรุ้งตะวัน โอชาและ Mr.Yoshikasu Hirashima มอบโบราณวัตถุศิลปวัตถุ ประเภทภาชนะดินเผา จำนวน 212 รายการ แก่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

(จำนวนผู้เข้าชม 720 ครั้ง)