...

คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในระยะที่ ๒ การเรียนรู้สภาพจริง (Authentic learning) จำนวน ๒๕ ท่าน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยนางสาวอรุณี แซ่เล้า หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม

(จำนวนผู้เข้าชม 560 ครั้ง)