ธมฺมปทวณฺณนา ธมฺมปทฏธกถา ขุทฺทกนิกายฏธกถา (ธมฺมปทขั้นต้น, คาถาธมฺมปท) อย.บ.244/1
  • ย้อนกลับ
  • ธมฺมปทวณฺณนา ธมฺมปทฏธกถา ขุทฺทกนิกายฏธกถา (ธมฺมปทขั้นต้น, คาถาธมฺมปท) อย.บ.244/1
ชื่อเรื่อง                      ธมฺมปทวณฺณนา ธมฺมปทฏธกถา ขุทฺทกนิกายฏธกถา
                                   (ธมฺมปทขั้นต้น, คาถาธมฺมปท) 
อย.บ.                        244/1
หมวดหมู่                   พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ
             122 หน้า กว้าง 4.9 ซม. ยาว 54.3 ซม.
หัวเรื่อง
                       พุทธศาสนา                                                                           

บทคัดย่อ/บันทึก
         
 เป็นคัมภีร์ใบลาน ฉบับล่องชาด 

(จำนวนผู้เข้าชม 104 ครั้ง)