โกศาปานไปฝรั่งเศส ฉบับหอสมุดแห่งชาติ
  • ย้อนกลับ
  • โกศาปานไปฝรั่งเศส ฉบับหอสมุดแห่งชาติ
ชื่อเรื่อง                                  โกศาปานไปฝรั่งเศส : ฉบับหอสมุดแห่งชาติ
ผู้แต่ง                                    กรมศิลปากร
ประเภทวัสดุ/มีเดีย                  หนังสือหายาก
ISBN/ISSN                            -
หมวดหมู่                                รัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง
เลขหมู่                                   327
สถานที่พิมพ์                           กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์                              โรงพยาบาลชัญชัย
ปีที่พิมพ์                                 2497
ลักษณะวัสดุ                           19 ซม. : 503 หน้า
หัวเรื่อง                                  ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงศรีอยุธยา
ภาษา                                    ไทย

(จำนวนผู้เข้าชม 151 ครั้ง)