กมฺมวาจาวิธิ(การอยู่ปริวาส)อย.บ.17/1

ชื่อเรื่อง                               กมฺมวาจาวิธิ(การอยู่ปริวาส

สพ.บ.                                 อย.บ.17/1
ประเภทวัสดุมีเดีย                    คัมภีร์ใบลาน
หมวดหมู่
                               พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ
                           70 หน้า กว้าง 4.5 ซม. ยาว 53 ซม.
หัวเรื่อง
                                 พุทธศาสนา
                                           บทสวด
                                           พระวินัย 
                                           คำสอน

บทคัดย่อ/บันทึก
          เป็นคัมภีร์ใบลาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ ล่องชาด ได้รับบริจาคมาจาก จ.พระนครศรีอยุธยา

(จำนวนผู้เข้าชม 138 ครั้ง)