วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร สุพรรรบุรี
ชื่อเรื่อง                               วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร สุพรรณบุรี
ครั้งที่                                   -
ผู้แต่ง                                  สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี
ประเภทวัสดุ/มีเดีย               หนังสือท้องถิ่น
ISBN/ISSN                          -
หมวดหมู่                             ประวัติศาตร์
เลขหมู่                                294.3135 ว416
สถานที่พิมพ์                        สุพรรณบุรี
สำนักพิมพ์                          สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี
ปีที่พิมพ์                              ม.ป.ป
ลักษณะวัสดุ                        21 ซม. : 31 หน้า
หัวเรื่อง                               วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
                                          สุพรรณบุรี -- ประวัติ
ภาษา                                 ไทย
บทคัดย่อ/บันทึก
            หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของวัดป่าเลไลยก์วรวรวิหาร สุพรรณบุรี เหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ รวมถึงโบราณสถานและแหล่งโบราณคดีที่มีความสำคัญ

(จำนวนผู้เข้าชม 177 ครั้ง)