สพ.ส.29 ไสยศาสตร์
ชื่อเรื่อง                    สพ.ส.29 ไสยศาสตร์
ประเภทวัสดุ/มีเดีย      สมุดไทยดำ
ISBN/ISSN                 -
หมวดหมู่                  ไสยศาสตร์
ลักษณะวัสดุ              20; หน้า : มีภาพประกอบ
หัวเรื่อง                    โหราศาสตร์           
ภาษา                      ไทย
บทคัดย่อ/บันทึก        เนื้อหาว่าด้วยบทไหว้พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ที่เรียกว่ามงคล ๑๐๘ เป็นการภาวนาคาถาทางไสยศาสตร์หรือพุทธศาสตร์ที่เชื่อว่าทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์  กล่าวถึงการชุมนุมเทพต่างๆ อาทิ พระอินทร์ พระยม ท้าวเวสสุวรรณ เป็นต้น เป็นการตั้งยันต์ ชุมนุมยันต์ คาถา และมีภาพยันต์                
ประวัติวัดสามทอง ต.ตลิ่งชัน  อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี มอบให้หอสมุดฯ วันที่ 9 ส.ค.2538 

(จำนวนผู้เข้าชม 523 ครั้ง)