สพ.ส.25 พระมาลัยคำกลอน
ชื่อเรื่อง                    สพ.ส.25 พระมาลัยคำกลอน
ประเภทวัสดุ/มีเดีย      สมุดไทยขาว
ISBN/ISSN                 -
หมวดหมู่                  วรรณคดี
ลักษณะวัสดุ              19; หน้า : ไม่มีภาพประกอบ
หัวเรื่อง                    วรรณคดี           
ภาษา                      ไทย
บทคัดย่อ/บันทึก                   
ประวัติวัดสามทอง ต.ตลิ่งชัน  อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี มอบให้หอสมุดฯ วันที่ 9 ส.ค.2538 

(จำนวนผู้เข้าชม 271 ครั้ง)