โบราณสถานบ้านศรีสรรเพชญ์ 3
ชื่อเรื่อง                  โบราณสถานบ้านศรีสรรเพชญ์ 3
ผู้แต่ง                     กรมศิลปากร
ประเภทวัสดุ/มีเดีย     หนังสือท้องถิ่น
ISBN/ISSN             -
หมวดหมู่                 ประวัติศาสตร์
เลขหมู่
                    959

สถานที่พิมพ์             กรุงเทพ

สำนักพิมพ์               -
ปีที่พิมพ์                  2559
ลักษณะวัสดุ             65 หน้า.
ภาษา                      ไทย

บทคัดย่อ/บันทึก

(จำนวนผู้เข้าชม 221 ครั้ง)