สลากริวิชาสุตฺต (สลากวิชาสูตร) สพ.บ.319/13

ชื่อเรื่อง                                สลากริวิชาสุตฺต (สลากวิชาสูตร)

สพ.บ.                                  319/13

ประเภทวัสดุมีเดีย                    คัมภีร์ใบลาน

หมวดหมู่                               พุทธศาสนา

ลักษณะวัสดุ                           26 หน้า กว้าง 5 ซม. ยาว 54.7 ซม.

หัวเรื่อง                                 พุทธศาสนา

                                          

บทคัดย่อ/บันทึก

          เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน ภาษาบาลี-ไทยอีสาน เส้นจาร ฉบับลานดิบ ได้รับบริจาคมาจาก วัดลานคา ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

(จำนวนผู้เข้าชม 271 ครั้ง)