จุลลชัยมหาชัย (จุลลชัยมหาชัย)(สพ.บ. 264/1)

ชื่อเรื่อง                                จุลลชัยมหาชัย (จุลลชัยมหาชัย)

สพ.บ.                                  264/1
ประเภทวัสดุมีเดีย                    คัมภีร์ใบลาน
หมวดหมู่
                               
พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ
                           98 หน้า กว้าง 4.5 ซม. ยาว 58 ซม.
หัวเรื่อง
                                 
พุทธศาสนา--บทสวดมนต์                                        

บทคัดย่อ/บันทึก
         
 เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรขอม ภาษาบาลี เส้นจาร ฉบับลานดิบ  ได้รับบริจาคมาจากวัดทุ่งอุทุมพร ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

(จำนวนผู้เข้าชม 322 ครั้ง)