มาเลยฺยสูตฺต (มาลัยสุตร) สพ.บ.412/7
ชื่อเรื่อง                         มาเลยฺยสูตฺต (มาลัยสุตร)      
สพ.บ.                           412/7
หมวดหมู่
                        พุทธศาสนา
ภาษา                            บาลี/ไทย
หัวเรื่อง                          
พุทธศาสนา
                                    มาลัยสูตร
ประเภทวัสดุ/มีเดีย
            คัมภีร์ใบลาน
ลักษณะวัสดุ                    52 หน้า : กว้าง 4.6 ซม. ยาว 57.3 ซม. 
บทคัดย่อ
เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรขอม เส้นจาร ฉบับล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากวัดลานคา ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

(จำนวนผู้เข้าชม 379 ครั้ง)