สตฺตปฺปกรณภิธมฺมเทสนา (เทศนาสังคิณี-ยมก) สพ.บ.127/1ก
  • ย้อนกลับ
  • สตฺตปฺปกรณภิธมฺมเทสนา (เทศนาสังคิณี-ยมก) สพ.บ.127/1ก

ชื่อเรื่อง                                สตฺตปฺปกรณภิธมฺมเทสนา (เทศนาสังคิณี-ยมก)
สพ.บ.
                                  127/1ก
ประเภทวัสดุมีเดีย
                    คัมภีร์ใบลาน
หมวดหมู่
                               พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ
                           56 หน้า กว้าง 5 ซ.ม. ยาว 56 ซ.ม. 
หัวเรื่อง
                                 ธรรมเทศนา

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรขอม เส้นจาร ฉบับล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากวัดประสพสุข ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

(จำนวนผู้เข้าชม 314 ครั้ง)