อุณฺหิสวิชย (ทิพมนต์) สพ.บ.235/1ก

ชื่อเรื่อง                                อุณฺหิสวิชย (ทิพมนต์)
สพ.บ.
                                  235/1ก
ประเภทวัสดุมีเดีย
                    คัมภีร์ใบลาน
หมวดหมู่
                               พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ
                           2q หน้า กว้าง 5.5 ซ.ม. ยาว 59 ซ.ม. 
หัวเรื่อง
                                 พุทธศาสนา--บทสวดมนต์
                                           
บทสวดทิพย์มนต์

บทคัดย่อ/บันทึก

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมอีสาน  เส้นจาร ฉบับลานดิบ ภาษาบาลี-ไทยอีสาน ได้รับบริจาคมาจากวัดทุ่งอุทุมพร ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

 

(จำนวนผู้เข้าชม 283 ครั้ง)