บทละครเรื่อง พระมะเหลเถไถ ของคุณสุวรรณ
  • ย้อนกลับ
  • บทละครเรื่อง พระมะเหลเถไถ ของคุณสุวรรณ
ชื่อเรื่อง                    บทละครเรื่อง พระมะเหลเถไถ 
ครั้งที่พิมพ์                 -
ผู้แต่ง                      สุวรรณ ,กรมศิลปากร
ผู้แต่งเพิ่ม                  -
ประเภทวัสดุ/มีเดีย        หนังสือหายาก
ISBN/ISSN                 -
หมวดหมู่                   วรรณกรรม
เลขหมู่                      
895.9112 ส869บ
สถานที่พิมพ์               พระนคร    
สำนักพิมพ์                 กรุงไทยการพิมพ์ 
ปีที่พิมพ์                    2509
ลักษณะวัสดุ               19 ซ.ม. 19; หน้า : ไม่มีภาพประกอบ
หัวเรื่อง                    บทละครไทย                            
ภาษา                       ไทย
บทคัดย่อ/บันทึก                   
บทประพันธ์ร้อยกรอง บทละครของคุณสุวรรณเรื่องนี้เป็นของแปลกคือ คุณสุวรรณแต่งเป็นภาษาบ้างไม่เป็นภาษาบ้างปะปนกันไปตั้งแต่ต้นจนปลาย ความขบขันอยู่ที่ตรงส่วนนี้ ซึ่งใครอ่านก็เข้าใจได้ตลอดทั้งเรื่อง
 

(จำนวนผู้เข้าชม 694 ครั้ง)