สตฺตปฺปกรณาภิธมฺมเทสนา(เทศนาสังคิณี-มหาปัฏฐาน) สพ.บ.108/4
  • ย้อนกลับ
  • สตฺตปฺปกรณาภิธมฺมเทสนา(เทศนาสังคิณี-มหาปัฏฐาน) สพ.บ.108/4
ชื่อเรื่อง                           สตตปปกรณาภิธมมเทสนา(เทศนาสังคิณี-มหาปัฏฐาน)
สพ.บ.                                  108/4
ประเภทวัสดุมีเดีย                    คัมภีร์ใบลาน
หมวดหมู่                               พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ                           48 หน้า กว้าง 4.9 ซ.ม. ยาว 55 ซ.ม. 
หัวเรื่อง                                 
พุทธศาสนา
                                           
บทสวดมนต์
บทคัดย่อ/บันทึก
เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรขอม เส้นจาร ฉบับทองทึบ ได้รับบริจาคมาจาก วัดประสพสุข   ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

(จำนวนผู้เข้าชม 266 ครั้ง)