มาเลยฺยสุตฺต (มาไลหมื่น) (57/1)
หมวดหมู่                        พุทธศาสนา
ภาษา                            บาลี/ไทยอีสาน
หัวเรื่อง                          
ปกรณ์พิเศษ
                                    เทศนา/สุตตันตปิฎก
                                    พุทธศาสนา
                                    ปกรณ์
ประเภทวัสดุ/มีเดีย
            คัมภีร์ใบลาน
ลักษณะวัสดุ                    24 หน้า : กว้าง 5 ซม. ยาว 58 ซม. 
บทคัดย่อ                     

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรขอม เส้นจาร ฉบับชาดทึบ ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการเด่น ปญฺญาทีโป วัดคิรีรัตนาราม  ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2534

 

(จำนวนผู้เข้าชม 498 ครั้ง)