ฌาปนกิจฺจานิสํสกถา (อานิสงส์ฌาปนกิจศพ) (56/1ข)
  • ย้อนกลับ
  • ฌาปนกิจฺจานิสํสกถา (อานิสงส์ฌาปนกิจศพ) (56/1ข)
หมวดหมู่                        พุทธศาสนา
ภาษา                            บาลี/ไทยอีสาน
หัวเรื่อง                          
พิธีศพ
                                    แง่ศาสนา
                                    พุทธศาสนา
ประเภทวัสดุ/มีเดีย
            คัมภีร์ใบลาน
ลักษณะวัสดุ                    24 หน้า : กว้าง 5 ซม. ยาว 57 ซม. 
บทคัดย่อ                     

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรขอม เส้นจาร ฉบับชาดทึบ ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการเด่น ปญฺญาทีโป วัดคิรีรัตนาราม  ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2534

 

(จำนวนผู้เข้าชม 729 ครั้ง)