เทศนากถาวัตถุ (32/5)
หมวดหมู่                        พุทธศาสนา
ภาษา                            บาลี
หัวเรื่อง                          
วรรณกรรมพุทธศาสนา
ประเภทวัสดุ/มีเดีย
            คัมภีร์ใบลาน
ลักษณะวัสดุ                    10 หน้า : กว้าง 5 ซม. ยาว 54.5 ซม. 
บทคัดย่อ                     

เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรขอม เส้นจาร ฉบับล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากพระอธิการเด่น ปญฺญาทีโป วัดคิรีรัตนาราม  ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2534

(จำนวนผู้เข้าชม 430 ครั้ง)