...

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาสภาพภูมิทัศน์โบราณสถานวัดศรีพิจิตรกิรติกัลยาราม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(จำนวนผู้เข้าชม 404 ครั้ง)