...

ประกาศสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์วัดโบสถ์ ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

(จำนวนผู้เข้าชม 366 ครั้ง)