...

ประกาศสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว (ห้องสุขา) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(จำนวนผู้เข้าชม 355 ครั้ง)