...

กิจกรรม "25ปีมรดกโลก เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี มรดกโลกเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เลยมีกิจกรรมดี ๆมาบอกถึง ๒ กิจกรรมด้วยกัน


๑. ขอเชิญชมนิทรรศการชั่วคราว "๒๕ ปีมรดกโลกสุโขทัย" ระหว่างวันที่ ๑๐ ธ.ค.๕๙ - ๓ ม.ค. ๖๐ ณ บริเวณดงตาล ตรงข้ามวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย


๒. กิจกรรมชมแสงสีโบราณสถาน ยลอุทยานยามค่ำคืน ระหว่างวันที่ ๓ ธ.ค ๕๙-๓ ม.ค ๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. ณ วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ชมฟรี

 

หมายเหตุ  มีอาหารพื้นบ้านจำหน่ายภายในงานเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

(จำนวนผู้เข้าชม 744 ครั้ง)