...

โครงการ "ถนนสีเหลือง" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและร่วมปลูกต้นไม้เป็นเกียรติ
     วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวดวงกมลยุทธเสรี ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย และร้อยเอกบุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ร่วมกันเปิดโครงการ "ถนนสีเหลือง" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและร่วมปลูกต้นไม้เป็นเกียรติ โดยกิจกรรมนี้เป็นการปลูกต้นร่วมกับชุมชนรามเล็กและชุมชนรามใหญ่ ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต้นไม้ที่ปลูกได้แก่ ต้นดาวเรือง ต้นโกสน เป็นต้น

(จำนวนผู้เข้าชม 443 ครั้ง)