...

ประกาศอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดแต่งศึกษาทางโบราณคดีโบราณสถาน น.๒๗ น.๒๙ และ น.๓๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 358 ครั้ง)