...

ประกาศอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบสัมภาษณ์คัดเลือกได้ เพื่อการจ้างจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินนอกงบประมาณ (กองทุนโบราณคดี) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(จำนวนผู้เข้าชม 996 ครั้ง)