...

ประกาศสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย เรื่อง ไม่มีผู้มายื่นใบเสนอราคาค่าตอบแทนการอนุญาตให้ดำเนินกิจการบริการรถรางนำชมในเขตโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย โดยวิธีคัดเลือก

(จำนวนผู้เข้าชม 314 ครั้ง)