...

ภาพเก่าวัดมหาธาตุเมืองสุโขทัย
 
ถ่าย เมื่อปี พ.ศ.2434 ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5
โดยนายลูเชียง ฟูเนอโร สถาปนิกชาวฝรั่งเศส ได้เดินทางมาสำรวจและถ่ายภาพโบราณสถานต่าง ๆ ในประเทศไทย เมื่อพ.ศ. 2434 บันทึกของฟูเนอโรได้ตีพิมพ์ในหนังสือ “Le Siam Ancien” ซึ่งภาพถ่ายหลายภาพแสดงให้เห็นสภาพหลังการถูกทิ้งร้างในช่วงเวลานั้นได้เป็นอย่างดี
.

(จำนวนผู้เข้าชม 773 ครั้ง)