...

ประกาศอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบสัมภาษณ์คัดเลือกได้ เพื่อการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุนโบราณคดี) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(จำนวนผู้เข้าชม 1448 ครั้ง)