...

วันที่ 17 มีนาคม 2566 ต้อนรับโรงเรียนนิคมพัฒนา 10
วันที่ 17 มีนาคม 2566 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา
ให้การต้อนรับคณะครู และน้อง ๆ นักเรียน
จากโรงเรียนนิคมพัฒนา 10
อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
จำนวน 32 คน

(จำนวนผู้เข้าชม 50 ครั้ง)