...

วันที่ 18 มีนาคม 2566 ต้อนรับอดีตอธิบดีกรมศิลปากร นายอนันต์ ชูโชติ และ นายนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ
วันที่ 18 มีนาคม 2566 
นายอนันต์ ชูโชติ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร 
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) 
พร้อมด้วยนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อดีตอธิบดีกรมศิลปากรพร้อมคณะ 
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 
โดยมีนางสาวพรพรรณ หงสไกร ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 
และนางสาวธีรนาฎ มีนุ่น ภัณฑารักษ์ชำนาญการ 
ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม

(จำนวนผู้เข้าชม 54 ครั้ง)