...

วันที่ 18 มีนาคม 2566 ให้การต้อนรับโรงเรียนอนุบาลสุขคณะ
วันที่ 18 มีนาคม 2566
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา
ให้การต้อนรับคณะครู และน้อง ๆ นักเรียน
จากโรงเรียนอนุบาลสุขคณะ
อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง จำนวน 86 คน

(จำนวนผู้เข้าชม 81 ครั้ง)