...

ศาลหลักเมืองสงขลา
พ.ศ. ๒๓๘๕ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้พระยาสงขลา (เถี้ยนเส้ง) จัดการฝังหลักชัยเมืองสงขลา
 
พระราชทานไม้ชัยพฤกษ์หลักชัยต้นหนึ่งกับเทียนชัยเล่มหนึ่ง พร้อมด้วยเครื่องไทยทานต่าง ๆ และโปรดเกล้าฯ ให้พระอุดมปิฏก ออกไปเป็นประธานด้านพุทธพิธี พร้อมด้วยฐานานุกรมเปรียญ ๘ รูป และโปรดเกล้าฯ ให้พระครูอัษฎาจารย์พราหมณ์ออกไปเป็นประธานฝ่ายพิธีพราหมณ์ ๘ นาย
งานฝังหลักชัยเริ่มด้วยพระยาสงขลา (เถี้ยนเส้ง) เจ้าเมืองสงขลา ได้เกณฑ์กรมการและไพร่ จัดการทำโรงพิธีใหญ่ขึ้นกลางเมืองสงขลา คือ หน้าศาลเจ้าหลักเมือง ถนนนางงาม อำเภอเมือง โดยตั้งโรงพิธี ๔ ทิศ ในวันพิธีได้จัดขบวนแห่หลักไม้ชัยพฤกษ์กับเทียนชัยเป็นขบวนใหญ่
มีทั้งพวกชาวจีนและ ชาวไทยเพื่อแห่ไปยังโรงพิธี
 
พระสงฆ์ราชา คณะฐานานุกรมเจริญพระปริตร พร้อมกับพระครูสวดตามไสยเวท
 
เมื่อได้เวลาอุดมฤกษ์ เดือน ๔ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีขาล จัตวาศก จุลศักราช ๑๒๐๔ เวลา ๗ นาฬิกา ๑๐ นาที ตรงกับวันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๓๘๕ พระยาสงขลา (เถี้ยนเส้ง) กับพระครูอัษฏาจารย์ พราหมณ์ อัญเชิญหลักไม้ชัยพฤกษ์ลงฝังที่ใจกลางเมืองสงขลา ซึ่งเรียกกันว่า “หลักเมือง” จนทุกวันนี้
ดาวน์โหลดไฟล์: ศาลหลักเมืองสงขลา.jpeg

(จำนวนผู้เข้าชม 2325 ครั้ง)