...

ห้องที่ 5
ห้องที่ 5 : สงขลาหัวเขาแดง จัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุตามสาระสำคัญ คือ สงขลาหัวเขาแดง เป็นเมืองท่าการค้าที่สำคัญตั้งแต่ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 17 ภายใต้นโยบายการค้าเสรีของผู้ปกครองเชื้อสายมุสลิม กระตุ้นให้ธุรกิจการค้าคึกคักกว่าที่เคยเป็น


(จำนวนผู้เข้าชม 654 ครั้ง)