อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ พระอธิการเล็ก ฆงฺคสุวณโณ ณ ฌาปนสถานชั่วคราว วัดเลียบ ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา ๒๘-๓๐ เมษายน ๒๕๒๐
  • ย้อนกลับ
  • อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ พระอธิการเล็ก ฆงฺคสุวณโณ ณ ฌาปนสถานชั่วคราว วัดเลียบ ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา ๒๘-๓๐ เมษายน ๒๕๒๐

ชื่อเรื่อง           อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ พระอธิการเล็ก ฆงฺคสุวณโณ ณ ฌาปนกิจศพชั่วคราว วัดเลียบ ต.ชิงโค

อ.สิงหนคร จ.สงขลา  2830 เมษายน  ­­­­­2520

ครั้งที่พิมพ์        -

สถานที่พิมพ์      กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์        โรงพิมพ์วัฒนกิจพาณิชย์

ปีที่พิมพ์          2520

จำนวนหน้า      29   หน้า

รายละเอียด

           เป็นหนังสือ พิมพ์แจกเป็นธรรมบรรณาการแก่ผู้มาร่วมงานฌาปนกิจศพและเป็นอนุสรณ์แก่พระอธิการเล็ก ฆงฺคสุวณโณ เนื้อหาภายในเล่ม            ประกอบด้วย ประวัติโดยสังเขปของพระอธิการเล็ก ฆงฺคสุวณโณ เอกสารชุดมองด้านในเรื่องการบำรุงพระพุทธศาสนาและธรรมะ แง่คิดต่างๆ ของท่านพุทธทาสภิกขุ

 

 

(จำนวนผู้เข้าชม 484 ครั้ง)