คำกลอน เรื่องประวัติพรหมกำเนิด

ชื่อผู้แต่ง     พระอธิการลั่น  กาญจโณ

ชื่อเรื่อง :       คำกลอน เรื่องประวัติพรหมกำเนิด

ปีที่พิมพ์ :      ม.ป.ป.

สถานที่พิมพ์ : สงขลา

โรงพิมพ์      :  ป.ป.ท

จำนวนหน้า    29 หน้า

                   หนังสือคำกลอนเรื่องประวัติพรหมกำเนิดนี้ ได้พระอธิการลั่น กาญจโณ ได้เขียน เพราะกลัวว่าจะเรื่องนี้จะสูญหายไปและได้รักษาแบบเดิมๆ เอาไว้ เพื่อจะได้รู้ข้อประวัตินี้ด้วย 

(จำนวนผู้เข้าชม 657 ครั้ง)