แนะนำ อ.ส.ท.

ชื่อผู้แต่ง          องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ชื่อเรื่อง           แนะนำ อ.ส.ท.

ครั้งที่พิมพ์        -

สถานที่พิมพ์      กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์        องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ปีที่พิมพ์          2507

จำนวนหน้า      36   หน้า

รายละเอียด

          แนะนำ อ.ส.ท. เป็นหนังสือที่แนะนำและเสนอให้ทราบถึง  อ.ส.ท. ในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้แก่ หน้าที่ของ อ.ส.ท. งานต่างๆ ของ อ.ส.ท อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีประโยชน์ต่อประเทศอย่างไร ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีใน ร.9 ภาพถ่ายของบุคคลสำคัญได้แก่ รูปฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จอมพลถนอม กิตติขจร พร้อมภาพประกอบ

(จำนวนผู้เข้าชม 505 ครั้ง)