สระ เอะ เอ ในคำพูดภาษาไทใต้

    ชื่อผู้แต่ง         พระภัทรศีลสังวร

ชื่อเรื่อง           สระ เอะ เอ ในคำพูดภาษาไทใต้

สถานที่พิมพ์      กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์        โรงพิมพ์ข่าวพาณิชย์

ปีที่พิมพ์            ๒๕๐๙

จำนวนหน้า       ๗๖

                        หนังสือ  สระ เอะ เอ ในคำพูดภาษาไทใต้ เล่มนี้ พระภัทรศีลสังวร พิมพ์แจกเนื่องในการได้รับการทรงเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชศีสังวร เป็นการรวบรวมคำภาษาไทใต้ ซึ่งกำลังทำพจนานุกรม  ที่เป็นสระเอะ สระเอ มาให้ความหมาย คำแปล แจกเพื่อสนองความเคารพนับถือต่อคนที่มีมุทิตาจิต

 

(จำนวนผู้เข้าชม 8299 ครั้ง)