...

ขอเชิญชม FAD 11 SONGKHLA : FINEARTS ศาสตร์และศิลป์
FAD 11 SONGKHLA : FINEARTS ศาสตร์และศิลป์
New Exhibition coming soon !!
จะเป็นอย่างไร เมื่อสำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา กรมศิลปากร จะนำศาสตร์องค์ความรู้มาถ่ายทอดให้เป็นผลงานศิลปะผ่านนิทรรศการชื่อ “FAD 11 SONGKHLA : FINEARTS ศาสตร์และศิลป์”
เนื่องในวันที่ ๙ – ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยงานราชการจังหวัดสงขลาและองค์กรภาคประชาชนได้กำหนดจัดโครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลางานวันสงขลา ประจำปี ๒๕๖๕ ขึ้น ซึ่งในปีนี้เมืองสงขลาจะมีอายุครบ ๑๘๐ ปี ประกอบกับในเดือนเมษายนที่กำลังจะมาถึง หน่วยงานสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (ICOMOS) มีกำหนดเข้าเยี่ยมชมเมืองสงขลาเพื่อประเมินพิจารณาเมืองสงขลาสู่มรดกโลก ด้วยเหตุผลดังกล่าวสำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการธำรงรักษาคุณค่าและเอกลักษณ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม จึงได้จัดทำนิทรรศการ FAD 11 SONGKHLA : FINEARTS ศาสตร์และศิลป์ โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาช่วยสนับสนุนทำให้เกิดนิทรรศการในครั้งนี้ขึ้น
ภายในงานนิทรรศการ จะจัดแสดงผลงานศิลปะที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์เมืองสงขลาผ่าน พันธกิจของสำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา ภายใต้แนวคิด “สืบอดีตสู่อนาคต” โดยจะมีชิ้นงานศิลปะจากหน่วยงานต่างๆในสังกัดสำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา ประกอบด้วย กลุ่มโบราณคดี กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา และหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา ซึ่งผู้เข้าชมจะได้รับทั้งสาระความรู้ทั้งในเรื่องโบราณคดี ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและความสนุกสนานเพลิดเพลินตลอดการเข้าชมงาน
สำหรับงานนิทรรศการ FAD 11 SONGKHLA : FINEARTS ศาสตร์และศิลป์ จะมีขึ้นในวันที่ ๙ มีนาคม ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ ณ บ้านเขียนเจริญ (ร้านน้ำชาฟุเจาเดิม) โดยเปิดให้เข้าชมเฉพาะวันศุกร์-เสาร์- อาทิตย์ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. ซึ่งจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธี
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 58 ครั้ง)